Education Technology

TI-SmartView™ Emulator programvara för MathPrint™ funktionsräknare

Programvaran simulerar funktionsräknaren TI-30X Pro MathPrint och gör det möjligt för läraren att med hjälp av en video-projektor, projecera en interaktiv bild av räknarens fönster och tangenter för hela klassen samtidigt.

Återförsäljare

Integrera på ett enkelt sätt med annan teknik

Progranvaran integreras enkelt med befintliga projektionssystem som erbjuder visning för hela klassen. Du också ändra placeringen av emulator och verktygsfält vid användning av en interaktiv skrivtavla.

Håll klassen på rätt spår

Läraren ger på det här sättet eleverna möjlighet att på ett tydligt och enkelt sätt följa med i undervisningen genom att exempelvis visa knapptryckningssekvenser och sedan kopiera och klistra in dessa i andra program eller arbetsblad.

Leda klassundervisning

Programvaran visar funktionsräknaren på en PC eller Mac®, och är ett ett idealiskt demonstrationsverktyg vid klassrumsundervisning av matematiska och naturvetenskapliga begrepp.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ till kompatibla applikationer som Microsoft® Word.

TI-SmartView™ programvara specifikationer

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
 • Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 10
 • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
 • 4 GB RAM
 • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
 • 1 GB fritt hårddiskutrymme
 • Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • OS 10.12, 10.13
 • Varje Mac 2008 eller senare
 • RAM: 4 GB
 • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum))
 • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Aktiv Internetanslutning för installationen

Licensalternativ


Enanvändarlicens (PC och Mac®)
 • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
 • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Programvaran aktiveras online
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Samtidig licens (SML) (PC och Mac®)
 • Gör det möjligt för en eller flera användare att använda programvaran samtidigt från skolans server, upp till det maximala antalet användare som avtalats i samband med köpet.

Support

 • Ett års begränsad garanti.
 • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
 • E-post: ti-cares@ti.com
 • Komplett bruksanvisning finns tillgänglig elektroniskt