Education Technology

TI-Nspire™ CX elevprogramvara

Kraftfull programvara som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Dator? Handenhet? Båda - och mycket mer!

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

 • Animerad plottning av en bana
  Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid
 • Dynamiska koefficientvärden
  Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer
 • Punkter efter koordinater
  Snabbt skapa dynamiska punkter definierade av koordinater, reglage eller uttryck
 • Gör egna skalstreck
  Märk ut axelskalor för att visualisera ett sammanhang, och  underlätta förståelsen
 • Förbättringar i TI-Basic programmering
  Skriv kod för visuell illustrering av idéer inom matematik, teknik och naturvetenskap

Gå längre än att rita grafer

TI-Nspire™ CX elevprogramvara innehåller samma applikationer för matematik, naturvetenskap och statistik som finns i TI-Nspire™ CX-seriens handenheter.


Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programspråken Python och TI-Basic kan du utveckla nya funktioner och aktiviteter inom STEM.

Gör matematiska kopplingar

Visa multipla representationer samtidigt och uppmärksamma uppdateringar av representationer efter hand som saker förändras matematiskt. Detta främjar begreppsförståelsen oavsett elevernas individuella inlärningsstil.

Skapa dynamiska dokument

Använd PublishView™-funktionen för att lägga till TI-Nspire™ applikationer, text i RTF-format, hyperlänkar, bilder eller videor och skapa interaktiva arbetsblad, labbrapporter och inlämningsuppgifter.

Visa begreppen

Förutom den vanliga datorvyn kan du också arbeta med dokument i den särskilda vyn för handenhet, vilken visar dokumenten som de visas på TI-Nspire™ CX handenhet.

Enkelt att dela filer

Eleverna kan enkelt överföra arbeten mellan en TI-Nspire™ CX handenhet och en dator för att slutföra arbeten utanför skolan, hemma eller på biblioteket.