Education Technology

Specifikationer

Inbyggd funktionalitet

 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • TI-Nspire-dokument (tns-filer) Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara, TI-Nspire™ handenheter och TI-Nspire™ apps för iPad™.
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Programmering

 • Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.
 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Licensieringsalternativ

Abonnemang för en användare

 • Kontobaserad licensiering
 • Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
 • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Fleranvändarabonnemang

 • Kontobaserad licensiering
 • Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
 • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
 • Windows® 10, Windows® 11
 • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.Kan användas offline i upp till 7 dagar.
Systemkrav för Mac®
 • macOS® 12, macOS® 13 (Intel-plattform och Apple Silicon med Rosetta2)
 • Processor: Alla Mac 2012 eller senare
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.Kan användas offline i upp till 7 dagar.

Kompatibilitet med grafräknare

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX
 • TI-Nspire™ CX CAS
 • TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Kompletta handböcker finna tillgängliga

Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.