Education Technology

TI-84 Plus

TI-84 Plus kombinerar TI-83 Plus applikationer, tangenttryckningar och funktioner med snabbare processor, mer minne och fler applikationer.

Aterforsaljare

Sammanfattning av funktioner

TI-84 Plus är en kraftfullare version av TI-83 Plus, en perfekta räknaren för gymnasiet och högskolan som kombinerar mer minne (3xTI-83 Plus), snabbare processor och inbyggd datorkommunikation. Detta handburna hjälpmedel har ny design, lagring av upp till 30 applikationer och 11 förinstallerade applikationer.

Vad finns i TI-84 Plus?

I syfte att uppmuntra ett interaktivt arbetsätt i klassrummet kan TI-84 Plus nu  anslutas till Texas Instruments presentationsverktyg så att eleverna kan presentera sitt arbete för klassen.

TI-84 Plus har dessutom en inbyggd USB-port, vilket underlättar kommunikationen mellan räknare och mellan räknare och dator.

Följande tillbehör medföljer i förpackningen:

 • 4 st AAA-batterier,
 • 1 mini-A till mini-B USB-kabel (för enhet-till-enhetskommunikation),
 • 1 ny USB-kabel för anslutning till dator,
 • 1 handbok,
 • 1 tillbehörsbroschyr,
 • 1 instruktionsblad för nedladdning av handböcker för grafräknare,
 • 1 batteri- och garantisedel för Europa,
 • 1 produkt-CD med den elektroniska handboken, programinformation, dator, programvara och gratis applikationer med handböcker.

TI-84 Plus Specifikationer

 • Kompatibel med TI-83 Plus applikationer, program, material och tangenttryckningar.
 • Lagrar upp till 30 applikationer
 • Inkluderar en USB kabel för datorkommunikation
 • 2.5 ggr snabbare än TI-83 Plus
 • 8-radigt teckenfönster med 16 tecken per rad, 64 x 96 bildpunkter och hög kontrast; delad skärm med graftabell.
 • Koppla ihop enheten (elev och lärarmodell) till OH-platta (ViewScreenTM), TI-PresenterTM via USB uttag (tillbehör)
 • Intern klocka
 • 11 förinstallerade applikationer
 • Tillgängligt ROM 480 Kb.
 • Tillgängligt RAM 24 Kb
 • Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrors noggrannhet och visas med 10 siffror plus en tvåsiffrig exponent.
 • Ritar 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck samt 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar.
 • Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.
 • Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av onfidensintervall.
 • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna.
 • Sannolikhetsfördelningar.
 • Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar).
 • Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne.
 • Ekvationslösning.
 • Stöder programmering (TI-Basic och Z80-assembler).

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • Volyminköpserbjudande som kan utnyttjas av skolor. Här ges det möjligheten att kompletter med programvara.
 • Fullständiga användarhandböcker finns tillgängliga på http://education.ti.com/guides

Applikationer