Education Technology

Dit zijn de winnaars van de prijsvraag Mathe-Magische Kunst!

Wie schrijft de beste code en maakt de mooiste kunst? Dit voorjaar gingen veel leerlingen aan de slag met de prijsvraag Mathe-Magische Kunst! Ze combineerden fenomenen als de spiraal van Archimedes of de zeef van Sierpinski om creaties te maken. Sommigen sloten aan bij de actualiteit en brachten een thema in beeld, zoals duurzaamheid. 

Bekijk hieronder de inzendingen van de vijf winnaars en lees het oordeel van de jury. Gefeliciteerd allemaal!

Arne van Iterson

Het Heerenlanden College
Het programma dat ik heb geschreven heeft als basis de bewegingsformules voor de spiraal van Archimedes die worden gebruikt om een sterrenstelsel te tekenen. Het programma gebruikt de randfunctie om ervoor te zorgen dat er kleine variaties in de formules zitten waardoor de uitvoer van het programma elke keer net een beetje anders is. Om de verschillende formules over elkaar te tekenen heb ik RecallPic en StorePic gebruikt. Verder gebruikte ik verschillende tekenstijlen en grafiekkleuren om tot het uiteindelijke resultaat te komen.

Ben van Elderen

Lodewijk College
Het eindresultaat van de code resembleert verschillende wetten en aspecten vanuit de goniometrische wiskunde. Zo zijn de rode lijnen raaklijnen op de cirkel, die samen weer een ingeschreven vierkant vormen in het gele vierkant. De loodlijnen op de raaklijnen van de cirkel zijn de zwarte lijnen. Waar deze elkaar raken ligt het middelpunt van de cirkel, en daarmee van het witte vierkant dat in de groene cirkel zit. Omdat de ti_draw module zeer coördinaat-gericht werkt, is er veel rekenwerk bij te pas gekomen, voordat ik kon gaan coderen. In de video zijn de diverse stappen te zien om te komen tot het eindresultaat.

Florent Roosen

Athénée Royal Charles Rogier
Ik heb een bewegende generator voor willekeurige landschappen gemaakt met TI-Draw-, Random- en Time-modules. Hij laat ons de impact van de mens op het milieu zien door de ogen van een Python. Na verloop van tijd worden er steeds meer huizen gebouwd en raakt het milieu vervuild.

Job Vonk

Het Heerenlanden College
Ik heb een visualisatie gemaakt van de Mandelbrot-set. Dit is een set complexe getallen en mijn script rekent per pixel in de graph-screen uit op basis van de coördinaten hoe ver ze in de Mandelbrot-set zitten. De pixel krijgt een bepaalde kleur op basis van hoe ver hij in de set zit. Het resultaat is een bepaalde vorm die iconisch is voor de Mandelbrot-set.

Yoran De Sutter

College ten Doorn

Ik heb de zeef van Sierpinski geprogrammeerd door de rijen in de driehoek van Pascal te berekenen en de modulo 2 van deze getallen te nemen, zodat ik weet welke getallen even en welke oneven zijn. Dan heb ik ervoor gezorgd dat elke pixel op het scherm overeenkomt met een getal uit de driehoek van Pascal. De driehoek is als het ware 45° tegenwijzerzin gedraaid. Door dan de pixels die overeenkomen met de even getallen en de pixels die overeenkomen met de oneven getallen een andere kleur te geven, bekom je de zeef van Sierpinski. 

Toen bedacht ik me dat ik ook zou kunnen werken met meer dan twee kleuren door een hogere modulo te nemen. Ik heb besloten om gebruik te maken van maximaal 7 kleuren: wit, de primaire en de secundaire kleuren, en de gebruiker te laten kiezen welk kunstwerk hij of zij te zien wil krijgen. Ik dacht dat het ook wel leuk zou zijn om de grootte van de pixels te kunnen instellen zodat je beter zou kunnen zien welke pixels welke kleur hebben. Om dit te bereiken heb ik een aantal for-loops toegevoegd zodat het programma voor elk getal niet één pixel kleurt, maar een heel vierkant van pixels. Ik heb wel besloten om de code zonder de for-loops (lijn 29-78) te laten staan, omdat ik na enkele testen heb ontdekt dat het programma veel trager was met de for-loops dan zonder de for-loops, bij een pixelgrootte van één waarbij de for-loops toch overbodig waren. In mijn programma kan dus gekozen worden voor 6 verschillende aantallen kleuren(K) en 9 verschillende pixelgroottes(P). Er kunnen dus in totaal 54 verschillende kunstwerken gecreëerd worden.

Prijs voor scholen

Vier scholen ontvangen een STEM-pakket. Elk pakket bestaat uit een TI-Innovator™ Rover, een TI-Innovator™ Hub, een TI-Nspire™ CX II-T handheld en een licentie TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware.

  • Het Heerenlanden College, Leerdam

  • College ten Doorn, Eeklo

  • Lodewijk College, Terneuzen

  • Athénée Royal Charles Rogier, Luik

Jury

De jury heeft gekeken naar de kwaliteit en het niveau van het script en de originaliteit en creativiteit van het kunstwerk. 

Juryleden:

•    Dr. Ir. Felienne Hermans - Bestuurslid i&i, Hoofddocent LIACS /Leiden University
•    Anneke Thurlings MSc. - Hoofdredacteur NVOX, wis- en natuurkundige en (amateur)-schilder
•    Dr. Jos Tolboom - Leerplanontwikkelaar vo bij SLO
•    Ludovic Wallaart - T3 Nederland, docent wiskunde aan het Etty Hillesum lyceum in Deventer – wiskundige en filosoof
•    Rolf Ornée MBA - Voorzitter