Education Technology

Naturvetenskap

Nedan följer laborationer i naturvetenskap. Laborationerna är kopplade till ämnesplanen och de flesta innehåller en elevfil och en lärarhandledning.

Kemi 1

Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Intermolekylära bindningar

Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.

Rost

Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.

Titrering av stark syra med stark bas.

Titrering av svag syra med stark bas.

Buffert


Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar.

Titrering av svag syra med stark bas.

Kemi 2

Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.

Intermolekylära bindningar

Fysik 1

Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.

Boylers lag

Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.

Impulslagen

Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi. 

Studs – rörelse och energi

Fysik 2

Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar

Effekten hos en vattenkokare

Portal - Digitala resurser

Här finns samtliga övningsexempel samlade

Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.

Laboration - Andning och fotosyntes

Djur i bur

Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism

Laboration - Djur i bur

Andning och fotosyntes

Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och nervsystemets reglering av organismen.

Laboration - EKG