Education Technology

Koda med TI: TI-84 Plus-teknologi

 

Uppmuntra de elever som har en viss erfarenhet av programmering, att bygga vidare på sina kunskaper med hjälp av aktiviteter som tar dem lite djupare in kodningens värld.

Gissa ett tal

Händelseloopar

Ormen

Maze (New)

Basketball Game (New))

The TI-Innovator™ Piano (New)

Play a Musical Scale (New)

TI Connect™ CE
Ladda ner