Education Technology

Koda med TI: TI-84 Plus-teknologi

 

Uppmuntra de elever som har en viss erfarenhet av programmering, att bygga vidare på sina kunskaper med hjälp av aktiviteter som tar dem lite djupare in kodningens värld.

Event Loops

Gissa et Tal

Snake

TI Connect™ CE
Ladda ner