Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS handenhet

Avancerade grafiska funktioner ● Bakgrundsbelyst färgskärm

Vår senaste grafritande handenhet med ett kraftfullt datoralgebrasystem som möjliggör en djupare förståelse för abstrakta begrepp inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Återförsäljare

Matematik, naturvetenskap och algebraisk precision -  Allt i en enhet

TI-Nspire™ CX CAS har algebraisk kapacitet att symboliskt lösa ekvationer, faktorisera och utveckla variabeluttryck, utföra kvadratkomplettering, hitta primitiva funktioner, beräkna gränsvärden och exakta lösningar på irrationella uttryck.Det gör den till en robust handenhet för inlärning och den uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

gen-product-app-icon-calculator Räknare
Göra beräkningar och mata in uttryck, ekvationer och formler i riktig matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Listor och kalkylblad
Utföra matematiska operationer på data och visualisera relationen mellan data och diagram
gen-product-app-icon-graph Grafer
Rita och utforska funktioner, ekvationer och olikheter, animera punkter på objekt och grafer, använda skjutreglage för att förklara deras beteende och mer
gen-product-app-icon-notes Anteckningar
Mata in anteckningar, steg, instruktioner och andra kommentarer på skärmen tillsammans med matematiken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruera och undersöka geometriska figurer och skapa animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data och statistik
Sammanfatta och analysera data genom att använda olika grafiska representationer, såsom histogram, lådagram, stapel- och cirkeldiagram, spridnings- diagram och mycket mera.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikation
Grafiskt skapa en hypotes och spela upp experiment med datainsamling, allt i en enda applikation.

Vernier DataQuest™ är ett varumärke som tillhör Vernier Software & TechnologyPåskynda förståelseprocessen

TI-Nspire CX CAS innovativa förmåga stödjer undervisningsstrategier som enligt forskning påskyndar förståelsen av komplexa matematiska och vetenskapliga begrepp

gen-product-icon-multiple-reps Multipla representationer av uttryck i problem presenteras samtidigt, vilket gör att eleverna kan visualisera hur algebraiska, grafiska, geometriska, numeriska och skriftliga former av dessa uttryck relaterar till varandra.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk länkning mellan dokument och multipla representationer gör det möjligt för eleverna att interagera direkt med matematiken genom att de ser hur förändring av en form samtidigt förändrar alla de andra.

Skapa sammanhang till den riktiga världen

Importera digitala bilder - inklusive dina egna - och lägg grafer och ekvationer över dem för att se hur matematik och naturvetenskap kan appliceras på den fysiska världen.*

*TI-Nspire™-teknologin stödjer bilder i formaten .jpg, .jpeg, .bmp och .png.

Mata in värden i korrekt notation

Integrerade matematikmallar som gör att eleverna kan mata in uttryck och se matematiska symboler, formler och bråk så samma sätt som de visas i läroböckerna och på skrivtavlan.

Den unika kemiruta-funktionen gör att eleverna kan mata in kemiska formler på ett lätt sätt.

Klicka, bläddra, skapa och spara precis som på en dator

Använd intuitiva rullgardinsmenyer för att navigera genom TI-Nspire™ CX CAS handenhet

Att skapa dokument och sidor och spara ditt arbete är lika enkelt som att öppna, redigera och lagra filer på en dator.

TI-Nspire™ CAS elevprogramvara

Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan. Du kan symboliskt lösa ekvationer, faktorisera och utveckla variabeluttryck, utföra kvadratkomplettering, hitta primitiva funktioner, beräkna gränsvärden, hitta exakta lösningar på irrationella uttryck och mer. Läs mer

Finns även i TI-Nspire™ Lärarprogramvara Läs mer

Ladda och byt inte ut den på många år

Det uppladdningsbara TI-batteriet laddas smidigt med hjälp av USB-kabeln, elkabeln eller dockningsstationen för TI-Nspire™.
Det uppladdningsbara TI-batteriet minskar risken för att oväntat bli utan ström och eliminerar behovet av rutinmässigt batteribyte. Vid normal användning är det uppladdningsbara litiumjon-batteriets livstid tre år.

TI-Nspire™ Technology

Specifikationer för TI-Nspire™ CX CAS handenhet

Hårdvara

 • Bakgrundsbelyst färgdisplay
 • Skärmstorlek: 320 × 240 pixlar (3.2 tums diagonal)
 • Skärmupplösning: 125 punkter per tum; 16-bitars färgdjup
 • Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
 • USB-port för datoranslutning, enhet-till-enhet-kommunikation med andra handenheter från TI-Nspire-familjen.
 • 100 MB lagringsminne / 64 MB arbetsminne

Inbyggd funktionalitet

 • Datoralgebrasystemets (CAS) kapacitet
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant,  transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Spara och granska ditt arbete, skapa, samt redigera och spara TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Filer som är kompatibla med TI-Nspire™ programvara och TI-Nspire™ handenheter
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer  och datalistor).

Programmering

 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Anslutningsbarhet

 • Med en elektroniskt uppdateringsbar grafritande handenhet  får du de senaste aktuella funktionerna
 • USB-kabel medföljer
 • Programvaran TI-ComputerLink möjliggöra överföring av information till och från en dator

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Tillbehör

 • Uppladdningsbart TI-batteri
 • Färgade skyddsfodral finns att få
 • TI-Nspire™ CX Dockningsstation
 • TI-Nspire™ Labbenhet

Support

 • tre års begrænset garanti.
 • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
 • E-postadress till hjälplinjen: ti-cares@ti.com
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Kompletta handböcker finna tillgängliga

TI-Nspire™ CX CAS tillbehör

Utöka möjligheterna hos din handenhet och anpassa den till din utbildning med hjälp av tillbehör till TI-Nspire™ CX CAS handenhet

TI-Nspire™ programvara

FÖRVANDLA DIN PC ELLER MAC® TILL ETT EXCEPTIONELLT VERKTYG FÖR LÄRANDE

TI-Nspire™ programvara ger utökade graffunktioner och andra funktioner som är unika för TI-Nspires teknologi för lärande inom matematik och naturvetenskap på stationära och bärbara datorer.

Elevprogramvara ger eleverna möjligheten att arbeta utanför klassrummet genom att ta med sig det de påbörjat i klassrummet på sina handenheter och avsluta det någon annanstans på en stationär eller bärbar PC eller Mac®. Läs mer


Lärarprogramvara ger ett intuitivt gränssnitt för att hjälpa lärarna att spara tid vid förberedandet av uppgifter och prov och vid demonstrationer av viktiga begrepp för klassen. Den inbyggda TI-SmartView™ emulator möjliggör för lärarna att projicera en fullständig interaktiv handenhet tillsammans med en stor skärm, vilket gör det lättare att visualisera multipla representationer och tangenttryckningar. Läs mer

TI-Nspire™ CX Navigator™-system

FÅ ELEVERNA ATT PRATA MATTE OCH NATURVETENSKAP

TI-Nspire™ CX Navigator™ stödjer sig på forskning som visar att eleverna upplever en högre grad av delaktighet och fokus när de deltar i effektiv inlärning i grupp.

Systemet ansluts trådlöst med elevernas TI-Nspire™ CX handenheter eller programvara*, vilket möjliggör formativ bedömning långt bortom flervalsfrågor.Ger också omedelbar insyn i elevernas förståelse och därmed möjlighet att anpassa undervisningen.

Det förenklar också arbetet i klassrummet och låter lärarna snabbt utvärdera lektioner och verktyg online för att kunna vägleda eleverna till djupare förståelse av centrala matematiska och naturvetenskapliga principer och begrepp.

*Handenheter och programvara säljs separat

TI-Nspire™ Labbvagga

UTÖKA DIN NATURVETENSKAPLIGA SPÄNNVIDD

TI-Nspire™ labbvagga tillsammans med Vernier DataQuest™-appen för TI-Nspire™ och ett urval av mer än 50 sensorer för datainsamling förbättrar undervisningen och lärandet inom naturvetenskap. Det ger större elevengagemang och mer konkret visualisering av begrepp.

Detta mångsidiga, bärbara verktyg för lärande stödjer datainsamling och analys med både enstaka sensorer och multisensorsystem där 5 sensorer kan anslutas samtidigt.

Viktiga funktioner i Vernier DataQuest-appen för TI-Nspire™ inkluderar:

 • Enkelhet med plug-and-play som förvandlar TI-Nspire™ CX handenhet till en anpassningsbar datainsamlingsenhet i labbet, klassrummet eller på fältet
 • Analys av datainsamling i realtid, vilket gör det möjligt för eleverna att associera en händelse med sin representation i en graf, tabell eller mätare.
 • Analytiska verktyg som rustar eleverna för exakt val av och fokus på insamlade data
 • Funktionen Rita prognos som gör att eleven kan skapa hypoteser och spela upp insamlade data igen för att jämföra resultat
Vernier EasyLink™ USB-gränssnitt ansluter till mer än 50 vanliga Vernier-sensorer för att göra insamlandet av data roligt, snabbare, mer exakt och mer intuitivt.Vernier EasyTemp™ temperatursensor erbjuder ett enkelt, exakt och billigt sätt att få elever att samla in verkliga data.

TI-Nspire™ CX Dockningsstation

SPARA TID VID LADDNING, UPPLADDNING OCH UPPDATERING

TI-Nspire™ CX dockingsstation rymmer upp till 10 TI-Nspire handenheter för att:

 • Hålla batterierna fulladdade
 • Ladda upp dokument, aktiviteter i klassen och läxor med hjälp av TI-Nspire™ Lärarprogramvara
 • Uppdatera operativsystem via TI-Nspire Lärarprogramvara
 • Upp till sex dockningsstationer kan köras samtidigt på en dator

TI-Nspire CX Dockningsstation stödjer TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS handenheter.

Uppladdningsbart batteri från TI

MER ANVÄNDNING, FÄRRE BATTERIBYTEN

Det laddningsbara batteriet från TI gör att du inte behöver byta vanliga alkaliska AAA-batterier. Under normala förhållanden och med rätt underhåll har det laddningsbara batteriet en förväntad livslängd på tre år.

När batteriindikatorn på framsidan av handenheten indikerar att batteriet behöver laddas är det bara att sätta in väggadaptern eller använda TI-Nspire CX eller TI-Nspire dockningsstation* för att ladda batteriet. Handenheten kan också laddas direkt med plug-in-adaptern.

Det laddningsbara batteriet från TI har tre års garanti, precis som TI:s grafräknare.

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handböcker

TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.

Håll dig uppdaterad

Se till att din TI-Nspire™ OS är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.