Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS

Avancerade grafiska funktioner ● Bakgrundsbelyst färgskärm

Denna handenhet har ett kraftfullt datoralgebrasystem som möjliggör djupare förståelse för abstrakta begrepp inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Matematik, naturvetenskap och algebraisk precision -  Allt i en enhet

TI-Nspire™ CX CAS har algebraisk kapacitet att symboliskt lösa ekvationer, faktorisera och utveckla variabeluttryck, utföra kvadratkomplettering, hitta primitiva funktioner, beräkna gränsvärden och exakta lösningar på irrationella uttryck.Det gör den till en robust handenhet för inlärning och den uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

gen-product-app-icon-calculator Räknare
Göra beräkningar och mata in uttryck, ekvationer och formler i riktig matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Listor och kalkylblad
Utföra matematiska operationer på data och visualisera relationen mellan data och diagram
gen-product-app-icon-graph Grafer
Rita och utforska funktioner, ekvationer och olikheter, animera punkter på objekt och grafer, använda skjutreglage för att förklara deras beteende och mer
gen-product-app-icon-notes Anteckningar
Mata in anteckningar, steg, instruktioner och andra kommentarer på skärmen tillsammans med matematiken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruera och undersöka geometriska figurer och skapa animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data och statistik
Sammanfatta och analysera data genom att använda olika grafiska representationer, såsom histogram, lådagram, stapel- och cirkeldiagram, spridnings- diagram och mycket mera.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikation
Grafiskt skapa en hypotes och spela upp experiment med datainsamling, allt i en enda applikation.

Vernier DataQuest™ är ett varumärke som tillhör Vernier Software & TechnologyPåskynda förståelseprocessen

TI-Nspire CX CAS innovativa förmåga stödjer undervisningsstrategier som enligt forskning påskyndar förståelsen av komplexa matematiska och vetenskapliga begrepp

gen-product-icon-multiple-reps Multipla representationer av uttryck i problem presenteras samtidigt, vilket gör att eleverna kan visualisera hur algebraiska, grafiska, geometriska, numeriska och skriftliga former av dessa uttryck relaterar till varandra.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk länkning mellan dokument och multipla representationer gör det möjligt för eleverna att interagera direkt med matematiken genom att de ser hur förändring av en form samtidigt förändrar alla de andra.

Skapa sammanhang till den riktiga världen

Importera digitala bilder - inklusive dina egna - och lägg grafer och ekvationer över dem för att se hur matematik och naturvetenskap kan appliceras på den fysiska världen.*

*TI-Nspire™-teknologin stödjer bilder i formaten .jpg, .jpeg, .bmp och .png.

Mata in värden i korrekt notation

Integrerade matematikmallar som gör att eleverna kan mata in uttryck och se matematiska symboler, formler och bråk så samma sätt som de visas i läroböckerna och på skrivtavlan.

Den unika kemiruta-funktionen gör att eleverna kan mata in kemiska formler på ett lätt sätt.

Klicka, bläddra, skapa och spara precis som på en dator

Använd intuitiva rullgardinsmenyer för att navigera genom TI-Nspire™ CX CAS handenhet

Att skapa dokument och sidor och spara ditt arbete är lika enkelt som att öppna, redigera och lagra filer på en dator.

Specifikationer för TI-Nspire™ CX CAS handenhet

Hårdvara

 • Bakgrundsbelyst färgdisplay
 • Skärmstorlek: 320 × 240 pixlar (3.2 tums diagonal)
 • Skärmupplösning: 125 punkter per tum; 16-bitars färgdjup
 • Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
 • USB-port för datoranslutning, enhet-till-enhet-kommunikation med andra handenheter från TI-Nspire-familjen.
 • 100 MB lagringsminne / 64 MB arbetsminne

Inbyggd funktionalitet

 • Datoralgebrasystemets (CAS) kapacitet
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant,  transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Spara och granska ditt arbete, skapa, samt redigera och spara TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Filer som är kompatibla med TI-Nspire™ programvara och TI-Nspire™ handenheter
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer  och datalistor).

Programmering

 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Anslutningsbarhet

 • Med en elektroniskt uppdateringsbar grafritande handenhet  får du de senaste aktuella funktionerna
 • USB-kabel medföljer
 • Programvaran TI-ComputerLink möjliggöra överföring av information till och från en dator

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Tillbehör

 • Uppladdningsbart TI-batteri
 • Färgade skyddsfodral finns att få
 • TI-Nspire™ CX Dockningsstation
 • TI-Nspire™ Labbenhet

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Kompletta handböcker finna tillgängliga

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handböcker

TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.

Håll dig uppdaterad

Se till att din TI-Nspire™ OS är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.