Education Technology

BA II Plus™ finansräknare

Den här lättanvända finansräknaren är utformad för yrkesverksamma i finansbranschen och för studenter och den har kraftfulla beräkningsfunktioner samt minneslagring.

Aterforsaljare

Huvudfunktioner

 • Beräkningar av tidsvärdet av pengar (TVM)
 • Amorteringsplaner
 • Likviditetsanalys, nettonuvärde (NPV) och internränta (IRR)
 • Avskrivning med fyra olika metoder
 • Beräkningar av balansanalys, vinst och procentuell differens
 • Andratangentsfunktion för snabbare beräkningar

Godkänd för prov

BA II Plus™ är godkänd för användning vid följande professionella prov:
 • Provet Chartered Financial Analyst®*
 • Provet GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**
 • Provet Certified Management Accountants®***

Viktiga funktioner

 • Lättavläst, tiosiffrig display Anvisningar på skärmen visar aktuell variabel, etikett och värden.
 • Beräkna IRR och NPV för likviditetsanalys Lagra upp till 24 ojämna likviditeter med upp till fyrsiffriga frekvenser. Redigera inmatningen för att analysera hur ändringar påverkar variablerna.
 • Funktion för att beräkna tidsvärdet av pengar Gör snabba beräkningar för annuitet, lån, bolånleasingavgifter och besparingar.
 • Avskrivningsplaner Välj mellan sex metoder för att beräkna avskrivning, bokfört värde och kvarvarande avskrivningsbart värde.
 • Konverteringar av räntesats Konvertera mellan årliga (nominella) och effektiva räntesatser.

Idealisk för

 • redovisning
 • ekonomi
 • finans
 • marknadsföring
 • matematik
 • fastigheter
 • ·naturvetenskap
 • statistik.

*Chartered Financial Analyst® är ett varumärke som ägs av CFA Institute. **GARP® och FRM® är varumärken som ägs av Global Association of Risk Professionals. ***CMA® är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Certified Management Accountants. Ingen av dessa organisationer är kopplade till eller rekommenderar TI-produkter.

BA II Plus™ finansräknare

Inbyggda funktioner

 • Gör beräkningar för tidsvärdet av pengar som t.ex. annuitet, lån, bolån, leasingavgifter, besparingar med mera
 • Genererar amorteringsplaner
 • Utför likviditetsanalys för upp till 24 ojämna likviditeter med upp till fyrsiffriga frekvenser samt beräknar NPV och IRR
 • Välj mellan två metoder för att räkna dagar (faktisk eller 30/360) för att beräkna avkastning eller pris på obligationer efter löptid eller förtida inlösen
 • Fyra metoder för att beräkna avskrivning, bokfört värde och kvarvarande avskrivningsbart värde: SL, SYD, DB, DB med SL
 • Avskrivningsplaner
 • Obligationspriser och avkastning vid förtida inlösen eller avkastning
 • Anvisningar på skärmen guidar genom finansberäkningar och visar aktuell variabel samt etikett
 • BGN/END-betalningsinställning
 • Uppdelade år
 • Tio användarminnen
 • Tiosiffrig display
 • Listbaserad en- och tvåvariabelstatistik med fyra regressionsalternativ: linjär, logaritmisk, exponentiell och potens
 • Matematikfunktionerna innefattar trigonometriska beräkningar, naturliga logaritmer och potensberäkningar

Hårdvara

 • Ett litium-2032-batteri ingår
 • APD™ (automatisk avstängning) sparar ström
 • Hårdplast, färgkodade tangenter
 • Enradig, 10-siffrig display

Support