Education Technology

TI-Nspire™ Labbstation

Berika din undervisning i naturvetenskap genom datainsamling med en eller flera sensorer och fördjupad dataloggning, utforskning, analys och rapportering med hjälp av TI-Nspire™ Labbstation och den mångsidiga applikationen Vernier DataQuest™. Med tillvalet TI-Nspire™ Labbenhet kan du utveckla den naturvetenskapliga undervisningen genom snabb och noggrann insamling av data från verkliga livet.

Sammanfattning av funktioner

Visualisera
Med TI-Nspire™ Labbstation kan du utföra ett större urval av experiment med en sensor åt gången, eller med upp till fem sensorer anslutna samtidigt till TI-Nspire™ Labbenhet för datainsamling i klassrummet eller ute på fältet. Den är perfekt för arbeten på både kort och lång sikt. Applikationen Vernier DataQuest som är inbyggd i operativsystemen för TI-Nspire™ CX och CX CAS handenheter samt i CX Lärar- och Elevprogramvara innehåller alla verktyg du behöver för naturvetenskaplig undervisning i en enda dedikerad applikation. Den hjälper dig i undervisningen genom att engagera eleverna på ett roligt och interaktivt sätt som tilltalar eleverna.

Utforska
När TI-Nspire™ Labbstation används tillsammans med TI-Nspire™ handenheter får varje elev ett verktyg för att undersöka och upptäcka naturvetenskapliga begrepp. TI-Nspire™ Labbenhet är ett tillval som stöder upp till fem Vernier plugin-sensorer med tre analoga och två digitala portar. Det finns ett stort urval av sensorer, så det finns alltid en som passar för det naturvetenskapliga tema du vill illustrera. (Sensorer som går att ansluta är Texas Instruments egna samt av märket Vernier.)  Du kan till exempel använda rörelsedetektorn TI CBR 2™ för att interaktivt utforska begrepp som handlar om rörelse, hastighet och acceleration tillsammans med dina elever. Du kan låta dem välja och analysera specifika deluppsättningar av insamlade data, skapa hypoteser grafiskt, spela upp insamlade dataprover, och mycket mer.

Praktiskt
TI-Nspire™ Labbstation hjälper dig att maximera tiden under dina lektioner för att ta vara på möjligheterna till engagerande diskussioner. Du kan starta med en TI-Nspire™ CX eller TI-Nspire™ CX CAS handenhet utrustad med en direktansluten sensor. Detta ger dig en portabel enhet som är idealisk för datainsamling från snabba och transienta händelser. Genom den logiska uppbyggnaden i block kan du ansluta flera sensorer efter behov.

TI-Nspire™ Elevprogramvara är det perfekta komplementet för elever som använder TI-Nspire™ CX handenheter. Eleverna kan samla in data på sina handenheter och sedan överföra informationen till programvaran för att mer i detalj utforska informationen på en större PC- eller Mac®-skärm. Och du kan till fullo utnyttja labbstationens funktionalitet när du använder TI-Nspire™ Lärarprogramvara eller TI-Nspire™ Navigator™ Lärarprogramvara. Den är idealisk när det är viktigt att börja lektionen snabbt för att ha tid att slutföra kompletta experiment och underlätta gruppdiskussioner.

Mac är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc.