Education Technology

TI-Nspire™ CAS elevprogramvara

Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

Återförsäljare
Beräkna , rita grafer, skriv anteckningar, bygg kalkylblad och samla data, allt med ett program.

CAS-funktionalitet
Symboliskt lösa ekvationer, faktorisera och utveckla variabeluttryck, utföra kvadratkomplettering, hitta primitiva funktioner, beräkna gränsvärden, hitta exakta lösningar på irrationella uttryck och mer.

gen-product-app-icon-calculator Räknare
Göra beräkningar och mata in uttryck, ekvationer och formler i riktig matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Listor och kalkylblad
Utföra matematiska operationer på data och visualisera relationen mellan data och diagram
gen-product-app-icon-graph Grafer
Rita och utforska funktioner, ekvationer och olikheter, animera punkter på objekt och grafer, använda skjutreglage för att förklara deras beteende och mer
gen-product-app-icon-notes Anteckningar
Mata in anteckningar, steg, instruktioner och andra kommentarer på skärmen tillsammans med matematiken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruera och undersöka geometriska figurer och skapa animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data och statistik
Sammanfatta och analysera data genom att använda olika grafiska representationer, såsom histogram, lådagram, stapel- och cirkeldiagram, spridnings- diagram och mycket mera.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikation
Grafiskt skapa en hypotes och spela upp experiment med datainsamling, allt i en enda applikation.

Vernier DataQuest™ är ett varumärke som tillhör Vernier Software & TechnologyUtforska matematiska begrepp på högre nivå

Utforska symbolisk algebra och symbolisk analys, förutom vanliga numeriska beräkningar. Visa exakta värden - i form av variabler som x och y, rottecken och - när du gör steg-för-steg aritmetik, algebraiska beräkningar och beräkningar inom områdena derivator och integraler.

Gör matematiska kopplingar

Visa multipla representationer samtidigt och uppmärksamma uppdateringar av representationer efter hand som saker förändras matematiskt. Detta främjar begreppsförståelsen oavsett elevernas individuella inlärningsstil.

Skapa dynamiska dokument

Använd PublishView™-funktionen för att lägga till TI-Nspire™ applikationer, text i RTF-format, hyperlänkar, bilder eller videor och skapa interaktiva arbetsblad, labbrapporter och inlämningsuppgifter.

Visa begreppen

Förutom den vanliga datorvyn kan du också arbeta med dokument i den särskilda vyn för handenhet, vilken visar dokumenten som de visas på TI-Nspire™ handenhet.

Specifikationer

Inbyggd funktionalitet

 • Datoralgebrasystem (CAS) med verktyg för symboliska och exakta beräkningar
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • TI-Nspire-dokument (tns-filer) - Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara,TI-Nspire™ handenheter och TI-Nspire™ Apps för iPad®.
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraiskt, grafiskt, geometriskt, numeriskt och skriftligt.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro
 • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
 • Processorhastighed: 1,2 GHz (anbefales: 2 GHz eller hurtigere)
 • RAM: 1 GB anbefales: 2 GB eller hurtigere)
 • Harddisk: Cirka 500 MB ledig plads på harddisken
 • Skærmopløsning: 1024 x 768
 • DVD-ROM drev eller en aktiv Internetforbindelse til installation
Mac®-Systemkrav
 • Mac® OS X 10.7.5, Mac® OS X 10.8.5, Mac® OS X 10.9.2
 • RAM: 1 GB anbefales: 2 GB eller hurtigere)
 • Harddisk: Cirka 500 MB ledig plads på harddisken
 • Skærmopløsning: 1024 x 768
 • DVD-ROM drev eller en aktiv internetforbindelse til installation

Programmering

 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Licensieringsalternativ


Enanvändarlicens (PC och Mac®)
 • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
 • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Programvaran aktiveras online
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Multiaktiveringslicens (PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Berättigande till licensfil
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas eller aktiveras
 • Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.
Skolhanterad licens (PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare.
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
 • Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. Efter att den här respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning
 • Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™  Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Support

 • Ett års begränsad garanti.
 • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
 • E-postadress till hjälplinjen: ti-cares@ti.com
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Kompletta handböcker finna tillgängliga
Tillbehör

TI-Nspire™ Labbvagga

UTÖKA DIN NATURVETENSKAPLIGA SPÄNNVIDD

TI-Nspire labbvagga tillsammans med Vernier DataQuest™-appen för TI-Nspire™ och ett urval av mer än 50 sensorer för datainsamling förbättrar undervisningen och lärandet inom naturvetenskap. Det ger större elevengagemang och mer konkret visualisering av begrepp.

Detta mångsidiga, bärbara verktyg för lärande stödjer datainsamling och analys med både enstaka sensorer och multisensorsystem där 5 sensorer kan anslutas samtidigt.

Viktiga funktioner i Vernier DataQuest-appen för TI-Nspire inkluderar:

 • Enkelhet med plug-and-play som förvandlar TI-Nspire CX handenhet till en anpassningsbar datainsamlingsenhet i labbet, klassrummet eller på fältet
 • Analys av datainsamling i realtid, vilket gör det möjligt för eleverna att associera en händelse med sin representation i en graf, tabell eller mätare.
 • Analytiska verktyg som rustar eleverna för exakt val av och fokus på insamlade data
 • Funktionen Rita prognos som gör att eleven kan skapa hypoteser och spela upp insamlade data igen för att jämföra resultat

 

Vernier EasyLink™ USB-gränssnitt ansluter till mer än 50 vanliga Vernier-sensorer för att göra insamlandet av data roligt, snabbare, mer exakt och mer intuitivt.Vernier EasyTemp™ temperatursensor erbjuder ett enkelt, exakt och billigt sätt att få elever att samla in verkliga data.

TI-Nspire™ Navigator™ NC-system

TI-Nspire™ Navigator™ NC-systemet underlättar interaktiv inlärning genom skolans nätverk och anslutna elevers och lärares datorer i klassrummet eller datorlabbet. Det tillåter lärarna att utföra bedömningar i realtid, ökar elevernas engagemang och interaktion och ger med tid till klassrumsundervining.

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handböcker

TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.