Education Technology

LÅN FÖR T3-INSTRUKTÖRER

Lånet syftar till att stödja dig som T3 instruktör att hålla utbildningar.

Bokning av lån måste ske fyra veckor innan utbildningstillfället.

Lånetiden är begränsad till 15 dagar.