Education Technology

LÅN FÖR T³-INSTRUKTÖRER

Lånet syftar till att stödja dig som T³ instruktör att hålla utbildningar.

Bokning av lån måste ske fyra veckor innan utlåningstillfället.

Lånetiden är begränsad till 15 dagar.