Education Technology

Licensalternativ

Det finns flera olika typer av licenser för datorprogrammet TI-Nspire™ och emuleringsprogrammet TI-SmartView. Dessa fleranvändarlicenser förenklar distributionen och installationen av programvaran, samtidigt som de hjälper IT-administratörer att administrera licenser efter behov.

Den multiaktiverade fleranvändarlicensen kan aktiveras offline. Den skoladministrerade fleranvändarlicensen möjliggör central hantering och tillgänglighet utan nätverksanslutning i upp till 30 dagar. Volymlicensen för fleranvändare kräver onlineåtkomst enbart vid aktiveringen. Därefter kan programvaran användas var som helst eftersom den inte kräver någon nätverksanslutning. Fleranvändarlicensen för samtidiga användare kräver central hantering.

Snabblänkar

Dessutom är dessa nya fleranvändarlicenser enbart tillgängliga i elektroniskt format.

Med en enanvändarlicens kan en användare installera och använda TI-datorprogramvaran på en dator.

Du hittar ytterligare information om distribution och aktivering i vårt supportcenter för programvara.

Hantera dina befintliga licenser via vårt supportcenter för programvara.

Multiaktiveringslicens (PC och Mac®)

(Endast tillgänglig för TI-Nspire-produkter)

 • Erbjuder åtkomst till programvaran på ett bestämt antal datorer
 • Programvaran kan fjärrdistribueras från en enskild dator
 • Auktorisering via licensfil
 • Programvaran behöver inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas

Eviga licenser kräver att licensnumret kostnadsfritt förnyas varje år

Skoladministrerad licens (PC och Mac®)

(Endast tillgänglig för TI-Nspire-produkter och TI-84-familjen SmartView-produkter)

 • Erbjuder åtkomst till programvaran på ett bestämt antal datorer
 • Programvaran kan fjärrdistribueras från en enskild dator
 • Licensen distribueras till datorn via en licenstjänst (dvs. en server)
 • Programvarulicensen har en respittid på 30 dagar under vilken programvaran kan användas hemma och utanför skolans nätverk. När respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning.

Eviga licenser kräver att licensnumret kostnadsfritt förnyas varje år

Volymlicens (PC och Mac®)

(Endast tillgänglig för TI-Nspire-produkter och TI-84-familjen SmartView-produkter)

 • Erbjuder åtkomst till programvaran på ett bestämt antal datorer
 • Programvaran kan fjärrdistribueras från en enskild dator.

Samtidig licens (PC och Mac®)

(Endast tillgänglig för TI30X, TI-30XPro SmartView-produkter)

 • Gör det möjligt för en eller flera användare att samtidigt använda programvaran, upp till det maximala antalet användare som har avtalats i samband med köpet.

Enanvändarlicens (PC och Mac®)

 • En programvarulicens för en dator