Education Technology


Övningar på linjära samband

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.
Inga algebraiska manipulationer utan fokus ligger på hur vi ska tolka den grafiska representationen till en ekvation för ett linjärt samband.