Education Technology


Triangel under kurva

Aktivitetsöversikt

Mål för aktiviteten: Att undersöka hur arean av en speciell triangel under grafen av funktionen y=1/x varierar.

Before the Activity

Detta är primärt en lärarinstruktion. Det krävs någon erfarenhet av att använda TI- Nspire CAS.

During the Activity

Hämta filerna: Aktivitet3_Triangeunderkurva_CAS_SVny.pdf och A03_Stud_TriangelUnderKurva_CAS_SE.tns