Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Teknologi

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara.

Läs mer

Köp TI-produkter:
För lärare, klasser, skolor

Hårdvara och programvaror beställes snabbt.

Återförsäljare

Mer support från TI

Färdiga programmeringsexempel

Koda med TI

Introducera dina elever för grunderna i programmering. Här får du några övningsexempel.
Mer information
Fortbildning för lärare via lärarträffar och online-kurser.

Fortbildning för lärare

Lär dig hur du på bästa sätt integrerar ny teknik i klassrummet.

Mer information
Senaste versionen av TI-Nspire CX tekniken!

Uppdatering av
TI-Nspire™ CX teknologi

Här får du veta vad som är nytt i TI-Nspire™ CX programvara och handenhet.
Mer information