Education Technology

T3 Norge

T³ - Teachers Teaching with Technology

Tilbyr skreddersydde kurs over hele landet.
T³ står for "Teachers Teaching Teachers" eller "Teachers Teaching with Technology". T³ ble startet ved Ohio State University av professorene Frank Demana og Bert Waits og har siden spredd seg til hele verden.
I Norge arrangerer T³ kurs i bruk av teknologi for å fremme forståelsen i realfag. Prinsippet ved at lærere lærer lærere baserer seg på at kurslederne er lærere hentet fra skolehverdagen. T³ arrangerer kurs over hele landet.

Den enkelte skole kan selv bestemme innhold og hvilket verktøy man ønsker kurs i; TI-84 Plus, TI-Nspire CX CAS, Software TI-NspireTM. CAS & TI-Nspire Navigator NC. Dersom skolen ikke har spesielle ønsker vil T³ kunne gi en generell innføring i verktøyet.


Kurs på CAS – Vil CAS bli obligatorisk ved eksamen våren 2015?
Da det ser ut til at CAS vil bli obligatorisk ved eksamen våren 2015 satser T3 i år på å tilby kurs. Kursholderne viser hvordan CAS benyttes i klasserommet med programvaren TI-Nspire CAS.
 

Det eneste CAS programmet som dekker alle læreplanmålene i den videregående skole?


TI-Nspire, et program for matematikk og naturvitenskap, er et svært kraftig verktøy som også kan brukes til datalogging, tekstbehandling, dynamisk geometri, statistikk og mye mer.


TI-Nspire™ CAS er en alt-i-ett-pakke for Windows® og Mac® som dekker alle behov i den videregående skole. Arbeidet elevene gjør kan organiseres og struktureres i ett dokument. Ved prøver og eksamen er det nyttig når besvarelser skal leveres (topp- og bunntekst kan inneholde kandidatnummer). Prøven eller eksamen kan skrives ut med profesjonell design og se slik tut.

Kontakt T3 dersom dere ønsker kurs på planleggingdager eller andre anledninger. Kursene er gratis om det er mer enn 10 deltakere. Lærere fra andre skoler kan gjerne delta.

T3 kommer også til å tilby kurs online og ved skolestart presenterer vi høstens kursprogram. Online-kursene er gratis og registreringen er enkel. Kursene er først og fremst ment for matematikklærere i den videregående skolen.

Har du spørsmål kan du kontakte T3 ved å sende en e-post med et klikk her (t3norge@list.ti.com)

T³- instruktørene

Instruktørene i Norge er:

Øystein Nordvik

har undervist ved Vardafjell vgs i Haugesund siden 1984. Han har hovedfag i ren matematkk, mellomfag i engelsk samt grunnfag i fransk. Underviser i dag i matematikk på alle trinn samt på International Baccalaureate. Har vært en del av T3 i en årrekke.

Gunnar Simonsen

har undervist  ved Laksevåg gymnas/videregående skole og Fana gymnas siden 1989. Cand. Philol. med nordisk hovedfag, matematikk og sosialantropologi. Periodevis didaktikklærer ved PPU/UiB/Matematisk institutt. Underviser i dag i matematikk på alle trinn i vgs og har deltatt i T3 de siste årene.

Per G. Østerlie

er ansatt ved Adolf Øiens skole i Trondheim. Han har arbeidet som realfagslærer i den videregående skolen siden 1984. Med utdanning i både matematikk og informatikk har han drevet flere prosjekt med IKT i matematikkundervisningen. Siden 1999 har han brukt CAS, i tillegg til dynamisk geometriprogram mm, som verktøy i matematikkfag på alle trinn, først ved bruk av TI89, Voyager, Derive, TI-Interactive og seinere med TI-Nspire. Han har deltatt som T3-instruktør siden 2006.

Anders Øverbye

Lektor Realfag vid Kongsberg videregående skole.(Will be udpated with more information)

Undervisningsmateriale

Nytt materiell: Komme i gang med TI-Nspire™ CAS

  • Kom igang med TI-Nspire CAS
  • Generell del og kalkulator
  • Lister og regneark + Data og statistikk
  • Geometri og Graf

Instruksjonshefter for bruk av TI-Nspire™ til Aschehougs 1T og 1P
Praktiske hefter med instruksjoner for hvordan en kan løse oppgaver i Matematikk 1T og 1P med TI-Nspire

  • Matematikk 1P med håndholdt enhet
  • Matematikk 1P med PC
  • Matematikk 1T med håndholdt enhet
  • Matematikk 1T med PC

Løsningsforslag med TI-Nspire™ på noen oppgaver i Sinus R1
Her er noen av oppgavene i Sinus R1 løste med instruksjoner for TI-Nspire

  • Oppgaver i kap. 1 - 4
  • Oppgaver i kap. 5 - 8