Education Technology

TI-Nspire™ CX &
TI-Nspire™ CX CAS Lærersoftware

Denne interaktive software lader lærere vise begreber i matematik og naturvidenskabfor klassen, demonstrere brugen af TI-Nspire™ CX grafregnere, overføre dokumenter og oprette spørgsmål til elevernes selvevaluering. Som ekstra service inkluderer dit køb TI-Nspire™ CX Lærersoftware og TI-Nspire™ CX CAS Lærersoftware.

Forhandlere

Alle matematik- og naturfagsopgaver i ét computer softwareprogram

Udregninger, grafer, noteskrivning, opbygning af regneark og oprettelse af spørgsmål til selvevaluering, det hele med TI-Nspire™ og TI-Nspire™ CAS Lærersoftware.

gen-product-app-icon-calculator Kalkulator
PUdfør beregninger og indtast udtryk, ligninger og formler med korrekt matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Lister og Regneark
Udfør matematiske funktioner på data og visualisér forbindelserne mellem dataene og deres punkter
gen-product-app-icon-graph Grafregnere
Plot og undersøg funktioner, ligninger og uligheder, animér punkter på objekter og grafer, anvend sliders til at forklare adfærd med mere
gen-product-app-icon-notes Noter
Indtast noter, trin, instruktioner og andre kommentarer på skærmen sammen med matematikken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruér og undersøg geometriske figurer og skab animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data & Statistik
Analyser data ved brug af forskellige grafiske metoder såsom histogrammer, boksplot, søjle- og cirkeldiagrammer med mere.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikationen
Opret en hypotese grafisk og gentag dataindsamlingseksperimenterne, det hele i en enkelt applikation.

Vernier DataQuest™ er et varemærke for Vernier Software & Technology

Spørgsmål
Helt specielt for TI-Nspire™ Lærersoftware gør spørgsmålsapplikationen det muligt for lærere at give karakter eller oprette spørgsmål til elevers selvevaluering igennem aktiviteten.

Udforsk begreberne

Den indbyggede TI SmartView™ emulator gør det muligt for lærere at projicere en aktiv visning af skærmen på TI-Nspire™ CX Grafregner og vise flere repræsentationer af problemer for at hjælpe eleverne med at visualisere forbindelser og tastetryk.

Maksimér klassetiden, maksimér tiden til undervisning

Opret, tilpas, organisér og del TI-Nspire dokumenter og administrér klasseaktiviteterne ved at sende indhold til flere elevers grafregnere samtidig. Anvend TI-Nspire™ Docking Station til hurtig overførsel af dokumenter til op til 10 elevers grafregnere på samme tid.

Opret spørgsmål til elevernes selvevaluering

Spørgsmålsapplikationen gør det muligt for lærere at skrive spørgsmål til at guide eleverne gennem en aktivitet; ved hjælp af selvevalueringsfunktionen kan eleverne kontrollere deres aktuelle niveau for forståelse og beslutte, om de kan gå videre til næste matematiske begreb.

TI-Nspire™ CX CAS Lærersoftware Specifikationer

Indbyggede funktioner

 • Inkluderer to forskellige software (1) TI-Nspire™ Lærersoftware og (2) TI-Nspire™ CAS Lærersoftware, der inkluderer indbygget Computer Algebra System (CAS).
 • Ny tegnefunktion ("MathDraw"), der giver håndtegnede figurer en perfekt form
 • Indbygget TI-SmartView™ emulator til demonstration af anvendelsen af TI-Nspire™ Grafregner.
 • Spørgsmålsapplikation til oprettelse af forskellige spørgsmål inklusive frie svar, multiple choice, rigtig/forkert, ligninger, koordinatpunkter, billeder og udtryk.
 • Arbejdsområde til indhold med adgang til dine personlige online-filer på din computer eller på internettet med foruddefineret indhold fra sider, såsom MathNspired eller ScienceNspired
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
 • Elleve interaktive zoom-funktioner
 • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
 • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
 • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
 • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
 • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer) Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
 • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
 • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon
Systemkrav på Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • Processor: Alle Macintosh computere fra 2008 eller nyere
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768
 • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Programmering

 • Har et dedikeret programmeringsmiljø med programmeringsbibliotekter med global adgang til brugerdefinerede funktioner & programmer

Licensmuligheder


Enkeltbruger-licens (PC og Mac®)
 • Giver én software-licens til én computer
Mængdelicens (PC og Mac®)
 • Giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Softwaren aktiveres online
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes
Licens til multiaktivering (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for bestemte brugere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Godkendelse af licensfil
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes eller aktiveres
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger
Skoleadministreret licens (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for en bestemt bruger.
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Licens, der distribueres til computeren fra en licensserver (dvs. server)
 • Softwarelicensen indeholder en "henstandsperiode", der gør det muligt at bruge den derhjemme eller uden for skolens netværk i 30 dage. Når denne henstandsperiode udløber, skal computerne forbindes til skolens netværk for fortsat at kunne anvende softwaren.
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Handheld support

 • Compatible with TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS handhelds.

Support

 • Et års begrænset garanti
 • Gratis hotline: 1-800-TI-CARES
 • Hjælp via e-mail: ti-cares@ti.com
 • Tilgængelige klasseaktiviteter
 • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
 • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
 • Fuldstændig vejledning tilgængelig

TI-Nspire™ & TI-Nspire™ CAS Lærersoftware Tilbehør

TI-Nspire™ Lab-holder {CX Grafregner}

UDVID DIN VIDENSKABELIGE RÆKKEVIDDE

TI-Nspire Lab-holder kombinerer Vernier DataQuest™ App til TI-Nspire™ med et udvalg af flere end 50 dataindsamlingssensorer, der vil føre undervisningen i naturvidenskab og indlæringen til nye dimensioner for elevengagement og visualisering af begreber.

Disse alsidige, bærbare læringsværktøjer understøtter enkelt- og multisensor dataindsamling og analyse.

Nøglefunktioner i Vernier DataQuest Apptil TI-Nspire inkluderer:

 • Plug-and-play enkelhed gør TI-Nspire CX håndholdt til et tilpasningsdygtigt dataindsamlingsudstyr til laboratoriet, klasseværelset eller i felten.
 • Indsamling af data til analyse i realtid, der gør det muligt for eleverne at knytte en begivenhed til en præsentation i graf, tabel eller måleinstrument
 • Analyseværktøj, der ruster eleverne til præcis udvælgelse og til at holde fokus på de indsamlede data.
 • Forudsigelsesfunktion, der gør det muligt for eleverne at opstille hypoteser og sammenligne med de indsamlede data for sammenligning af resultatet

 

Vernier EasyLink™ USB-interfacet forbinder flere end 50 individuelle standard Vernier sensorer for at gøre dataindsamlingen sjov, hurtigere, mere nøjagtig og mere intuitiv, og Vernier EasyTemp™ temperatursensoren får på en enkel, præcis og billig måde eleverne i gang med at indsamle data i den rigtige verden.