Education Technology

Uppgradera till 5.3

Få de senaste funktionerna till din TI-84 Plus CE-T, genom att uppdatera grafräknaren till den senaste versionen och använd den nya samlingsfilen – inkluderar Apps!

Uppgradera nu

Uppgradering till version 5.3 finns tillgänglig för:

  • TI-84 Plus CE-T handenhet
  • TI-84 Plus CE-T Apps
  • TI Connect™ CE
  • TI-SmartView™ CE

Med version 5.3 får du tillgång till de senaste funktionerna, som omfattar:

  • Visar vissa graffunktioner stegvis i en välkänd miljö
  • Förbättringar av TI basic redigeraren, inkluderande klippa ut/kopiera/klistra in och syntax
  • Samlingsfil för OS/APPAR/bild – 1 fil som uppdaterar allt
  • Möjligheten att göra förinställningar i TI-SmartView™ CE emulator, innan dina lektioner i algebra-, geometri- och kalkylering.

Om du vill ge oss feedback eller har frågor vad gäller funktionalitet, kan du skicka ett mejl till oss på ti-cares@ti.com.

Uppgradera nu