Education Technology


Laboration: Undersökning av kvoten av två areor..

Aktivitetsöversikt

I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av en tredjegradsfunktion och två av dess tangenter förhåller sig till varandra då vi varierar tangeringspunkten och tredjegradsfunktionen. Resultatet skall sedan verifieras för godtyckliga tangeringspunkter och tredjegrads-funktioner på formen y=kx^3 samt för någon allmän tredjegradsfunktion.

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig.

During the Activity

Ladda filerna: Kvoten av två areor1.pdf och Areor_kvot.tns.