Education Technology

Erbjudande: Testa TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara!

Om du är lärare i matematik eller naturvetenskap får du här möjligheten att erhålla en licens av TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara (1st/lärare), med motkravet att du svarar på vår utvärderingsenkät som vi skickar ut elektroniskt, ett halvår efter du mottagit enanvändarlicensen. Registrera dig för en licens här och nu! Du behöver bara fylla i nedanstående formulär. Vi kommer då att skicka dig ett mejl med en länk där du kan ladda ner programmet och en aktiveringskod. TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara är en dynamisk och interaktiv programvara som har all den matematik du behöver för undervisningen i matematik. Den är också symbolhanterande, ett krav som gäller flertalet kurser i matematik på gymnasiet (fr.o.m. 2018). Dessutom är det en programvara som även passar de naturvetenskapliga ämnena.

Läs mer om programvaran

Jag vill härmed beställa en permanent licens av TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara, utan kostnad


Skola- & personuppgifter

Detta formulär använder sig av skolans skolenhetskod, om du inte känner till denna kod kan du antingen söka den på Skolverkets sida alternativt i detta PDF-dokument.Gällande villkor för att erhålla en licens av TI-Nspire™ CX Premium ärarprogramvarara

  • Erbjudandet gäller fram till 15 juni 2022, för lärare eller lärarstuderande i Sverige som undervisar eller kommer att undervisa i matematik, naturvetenskap eller teknik
  • Erbjudandet är begränsat till en licens per lärare och programvara.
  • Tillhandahållandet av denna licens är ovillkorligt och förutsätter inget köp av produkter från Texas Instruments.
  • Texas Instruments förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta detta erbjudande.
  • När ansökan har blivit godkänd kommer läraren att få ett e-post meddelande som inkluderar länken för att ladda ner den valda programvaran samt licensnummer.
  • Lärare som utnyttjar detta erbjudande kan uppmanas att ge feedback till Texas Instruments som gäller användningen av programvaran, antingen via telefon, e-post eller genom ett frågeformulär.