Education Technology


Tredjegradsfunktioner och deras tangenter

Aktivitetsöversikt

Att upptäcka en intressant egenskap hos tredjegradsfunktioner genom att rita tangenter, upptäcka ett fenomen, utvidga undersökningen och att slutligen bevisa att det upptäckta gäller generellt.

Before the Activity

Detta är i huvudsak en lärarhandledning. Nödvändiga förkunskaper: Känna till derivatans egenskaper. Kunna teckna ekvationen för en tangent. Ha god erfarenhet av att använda TI-Nspire: kunna placera punkter på en given linje, konstruera en linje vinkelrät mot en given linje, bestämma skärningspunkter och kunna rita tangenter.

During the Activity

Hämta filerna: Aktivitet9_TangentTill3grad_CAS_SVny.pdf, A09_Stud_TangentTill3grad_CAS_SE.tns och A09_Lsn_TangentTill3grad_CAS_SE.tns