Education Technology


Arean av en viss rektangel

Aktivitetsöversikt

En rektangel har två av sina hörn på kurvan y = 9 – x^2 och de övriga på x- axeln. Beroende på läget av hörnen kommer arean av rektangeln att vara olika. Undersök hur den varierar!

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filerna arean av en viss rektangel.pdf och rektkurva.tns.