Education Technology


Minsta arean av en konservburk

Aktivitetsöversikt

En läskburk (eller en konservburk) har en volym på 330 cm3. Vilken radie ska burken ha för att minimera dess area och därigenom mängden plåt? Hur stor blir arean av plåten?

Denna uppgift kräver att eleverna har en viss vana att kunna ställa upp uttryck utifrån ett praktiskt problem och att de kan lösa ut variabler.
I den senare delen av uppgiften behöver de ha erfarenhet av problemlösning med derivator