Education Technology

Hantera andragradskurvor, del 3

Publicerad på 06/02/2016

Aktivitetsöversikt

I denna avslutande aktivitet om andragradskurvor övergår vi från vertexform till allmän form och sedan tillbaka.
Varför är vertexformen ett så bra sätt att skriva funktionsuttrycket. Vad är det man gör när man kvadratkompletterar egentligen och hur hänger det ihop med pq-formeln?

Genom att, som vi gör i alla de tre aktiviteterna, växelvis studera den grafiska och algebraiska representationen utvecklar man en större förståelse för begreppet andragradsfunktion.