Education Technology


Formler och mönster

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet studerar vi hur man kan se mönster i ett antal geometriska figurer och hur man kan uttrycka det med en formel av typen ”ökar med tre för varje figur”.
Den formeln kan ofta uttryckas rekursivt, som här, eller i s.k. sluten form.