Education Technology


Arean av en viss rektangel

Aktivitetsöversikt

En rektangel har två av sina hörn på kurvan y = 9 – x2 och de övriga på x- axeln. Beroende på läget av hörnen kommer arean av rektangeln att vara olika.
Vi undersöker i denna övning hur den varierar.

CAS-verktyg används, vilket kräver att man har CAS-versionen av TI-Nspire.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.