Education Technology


Undersökning av den symmetriska förändringskvoten

Aktivitetsöversikt

Mål för aktiviteten: Att få förståelse för hur numerisk derivering fungerar genom att undersöka egenskaper hos den symmetriska förändringskvoten, som ligger till grund för denna beräkning. Speciellt studeras polynomfunktioner av andra och tredje graden.

Before the Activity

Detta är i huvudsak en lärarhandledning. Nödvändiga förkunskaper: Känna till förändringskvoter och derivatans egenskaper. Ha någon erfarenhet av att använda Grafer & Geometri och speciellt Räknar-delen i TI-Nspire.

During the Activity

Hämta filerna: Aktivitet6_SymmetriskDiffkvot_CAS_SVny.pdf, A06ÖStud_SymmetriskDiffkvot_CAS_SE.tns och A06_Lsn_SymmetriskDiffkvot_CAS_SE.tns