Education Technology


Att upptäcka parabeln

Aktivitetsöversikt

En parabel definieras som mängden av de punkter (orten för punkten), vars avstånd till en given punkt, fokus, är lika stort som deras avstånd till en viss linje, styrlinjen. I denna övning begränsar vi oss till en styrlinje som är horisontell och ett fokus som ligger på y-axeln. Övningen är utformad för TI-Nspire CAS v 1.4. men kan även användas med senare versioner.

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig om inte läraren styr övningen.

During the Activity

Hämta filen: Att upptäcka parabeln.pdf