Education Technology


Binomialsatsen och Pascals triangel

Aktivitetsöversikt

För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik. Begreppet kombination ska alltså vara bekant.
Framställningen leder fram till binomialsatsen och vi visar hur talen i Pascals triangel kan härledas till koefficienter i en binomutveckling.