Education Technology


Laboration: Den symmetriska förändringskvoten

Aktivitetsöversikt

Målet med denna aktivitet är att du ska förstå hur numerisk derivering fungerar och också hur väl det fungerar genom att dsajämföra de värden som du får med hjälp av den numeriska derivatan med de du får med derivatan själv.

Before the Activity

Arbetsdokument

During the Activity

Öppna filen num deriv.tns där en konstruktion finns gjord.