Education Technology


Grafräknarhjälp-Ger svar på vanliga frågor

Aktivitetsöversikt

Här kan du se svaren på vanliga frågor som nybörjare stöter på när de börjar använda grafritande räknare.

Before the Activity

dokument med frågor/svar