Education Technology


Hur fungerar en parabol?

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper. Det är en fördel om du arbetat med övningen ”Att upptäcka parabeln” och har denna någorlunda aktuell. Om så inte är fallet, börja med att studera denna. Övningen är utformad för TI-Nspire v 1.4, men kan även användas med senare versioner.

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig om inte läraren styr övningen. För att få maximal behållning av övningen bör eleverna ha laborationen ”Att upptäcka parabeln” någorlunda aktuell.

During the Activity

Hämta filen: Hur fungerar en parabol.pdf