Education Technology


Slantsingling och stora talens lag

Aktivitetsöversikt

Vi kommer att åskådliggöra stora talens lag genom göra ett stort antal försök med slantsinglingar med programmets slumptalsgenerator och titta på hur den relativa frekvensen för andelen krona stabiliseras efterhand. Vi tittar också på fördelningen av andelen krona i varje försök.

Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.
I slutet tar vi även ytligt upp binomialfördelningen, som behandlas först i kurs 5. Dock kan man nämna den, och tala om vad den beräknar.