Education Technology


Att tillverka en låda med största möjliga volym

Aktivitetsöversikt

Du har ett stycke tjockt papper med formaten 20 cm x 25 cm och vill tillverka en låda med rektangulär botten genom att klippa bort lika stora kvadrater från de fyra hörnen och därefter vika upp de fyra sidorna i lådan. Hur stor sida ska en sådan kvadrat ha för att lådan ska få så stor volym som möjligt?

Before the Activity

Teknisk nivå: Någon tidigare kunskap om TI-Nspire önskvärd. Starta med att tillverka en låda enligt beskrivningen ovan för att bilda dig en uppfattning om hur du ska utföra beräkningen av volymen.

During the Activity

Hämta filen: Att tillverka en låda med största volym