Education Technology


Valresultat riksdagen 2014

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014. I princip finns alla anvisningar i Nspire-dokumentet.
Vi gör en stor mängd undersökningar utifrån resultatet i Sveriges alla 290 kommuner och utnyttjar programmets funktioner för grafisk representation till fullo.
Täcker in all statistik som enligt ämnesplanerna ska behandlas i kurs 2, t.ex. regressionsanalys.