Education Technology


Laboration: Potensfunktion och kvoten av två areor.

Aktivitetsöversikt

I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion. Genom att variera linjernas läge och exponenten på potensfunktionen skall du undersöka hur förhållandet melllan de definierade areorna varierar. Resultatet skall sedan verifieras för godtyckliga linjer och godtycklig exponent.

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig.

During the Activity

Hämta filerna: Potensfunktion och k.voten av två areor.pdf och Potensfkn_area.tns