Education Technology

Procenträkning

Publicerad på 06/16/2008

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund