Education Technology


Modellera en kvadratisk funktion

Aktivitetsöversikt

Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen. De ska analysera den kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden.

För aktiviteten finns tillgång till ett stroboskopfoto på ett basketkast.
I den sista delen av aktiviteten tar vi upp hur man behandlar kroklinjig rörelse i fysik. Där bör eleverna ha behandlat kroklinjig rörelse i kurs 2-kursen i fysik.