Education Technology


Rektangel under andragradskurva

Aktivitetsöversikt

Att studera förändringar hos rektangelarean för en rektangel ”inskriven” under en andragradskurva.

Before the Activity

Detta är i huvudsak en lärarhandledning. Nödvändiga förkunskaper : Känna till derivatans egenskaper. Ha god erfarenhet av att använda TI-Nspire: kunna placera punkter på en given linje, konstruera en linje vinkelrät mot en given linje och bestämma skärningspunkter.

During the Activity

Hämta filerna: Aktivitet11_RektangelOch2grad_CAS_SVny.pdf, A11_Stud_RektangelOch2grad_CAS_SE.tns och A11_Lsn_RektangelOch2grad_CAS_SE.tns