Education Technology

Undersökning av primitiva funktioner

Publicerad på 08/14/2015

Aktivitetsöversikt

Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).
Nödvändiga förkunskaper är att känna till begreppet integral definierad med hjälp av arean mellan funktionsgrafen och x-axeln.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.