Education Technology


Rymdgeometri

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Before the Activity

Börja gärna med en kort genomgång av variabelbegreppet som ”skokartong”. Förklara att räknarna har 27 st ”skokartonger”, alltså att de kan lagra värdet av 27 st olika variabler. En del elever kan vara bekanta med enkla räknares minnesfunktion och räknarens variabler kan då förklara som 27 st minnen.