Education Technology


Att inhägna ett rektangulärt område

Aktivitetsöversikt

Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad. Undersök hur områdets area förändras om du väljer olika sidolängder. Vilka mått ska den rektangulära inhägnaden ha för att du ska få största möjliga area hos det inhägnade området?

Before the Activity

Teknisk nivå: Grundläggande laboration. Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel. Före laborationen: Bekanta dig med problemet genom att rita ett antal rektanglar som har omkretsen 30 cm och beräkna deras areor. Ett annat sätt att är att använda ett band som är 30 cm långt och spänna upp det på ett rutat papper med stöd av t ex knappnålar. Genom att räkna antalet inhägnade rutor får du en uppfattning av vad som händer med arean.

During the Activity

Hämta filen Att inhägna ett rektangulärt område.pdf