Education Technology


Derivata av exponentialfunktioner

Aktivitetsöversikt

Att undersöka utseendet av derivatan av exponentialfunktioner.

During the Activity

Skicka filen "Aktivitet4_DerivataAvExpfunktioner_CAS_student.tns" till elevernas räknare. I denna fil finns fullständig steg för steg anvisning till eleverna för att genomföra undersökningen

After the Activity

En fullständig lösning till uppgiften finns i filen "Aktivitet4_DerivataAvExpfunktioner_CAS_lösning.tns".