Education Technology


Andragradsfunktionen y = ax^2 + bx + c

Aktivitetsöversikt

I denna laboration ska du huvudsakligen undersöka vilken betydelse koefficienten b har för utseendet av funktionen y = ax^2+ bx + c. Övningen är fjärde delen av fyra med samma tema.

Before the Activity

Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig.

During the Activity

Hämta filerna andragrad4.tns och andragradsfunktioner del 4.pdf