Education Technology


Komplexa tal

Aktivitetsöversikt

I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet. Här finns allt ifrån addition av komplexa tal till ”de Moivres formel”. Vi visar ofta grafiska representationer i det komplexa talplanet av olika operationer, t.ex. multiplikation av komplexa tal och potensberäkningar.

Aktiviteten kan användas av eleverna som en repetition av momentet komplexa tal eftersom det finns mycket beskrivande text på anteckningssidor.