Education Technology


Undersökning av primitiva funktioner (TI-Nspire v.1.3)

Aktivitetsöversikt

Målet med aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Before the Activity

Nödvändiga förkunskaper är att känna till begreppet integral definierad med hjälp av arean mellan funktionsgrafen och x-axeln. Någon erfarenhet av att använda TI-Nspire.

During the Activity

Skicka filen denna fil till elevernas handenhet. I denna fil finns fullständig steg för steg anvisning till eleverna för att genomföra undersökningen.

After the Activity

Lärarstöd: En fullständig lösning till uppgiften.