Education Technology

Prova TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet tillsammans med TI-Nspire™ CX Premium programvara

Detta erbjudande gäller t.o.m 30 september 2020, beroende på tillgänglighet, samt endast för lärare som deltar vid någon av T3:s fortbildningsträffar. Paketet levereras till skolans leveransadress och till skolans rektor, med läraren som referens. Leveransen kan inte gå till en privat adress.

Formulären är anpassat för Internet Explorer 9 och senare, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Fyll i nedanstånede formulär och få en TI-Nspire ™ CX II-T-CAS handenhet + TI-Nspire ™ CX Premium-lärarprogramvara utan kostnad.

Detta formulär använder sig av skolans skolenhetskod, om du inte känner till denna kod kan du antingen söka den på Skolverkets sida alternativt i detta PDF-dokument.
matematik
fysik
kemi
biologi
teknik
annat


* Obligatoriskt fält
Villkor
Vänligen notera att utvärderingsprodukten som du beställt tillhandahålls i syfte att du ska kunna testa och utvärdera produkten och är föremål för följande villkor: Utvärderingsprodukten varken säljs eller utgör en gåva. Den får inte säljas eller användas på ett sätt som skulle innebära ett lagbrott. Produkten kommer att levereras till din arbetsgivare. Genom att acceptera denna utvärderingsprodukt visar du att du av din arbetsgivare fått tillstånd att använda produkten i enlighet med dessa villkor och att sådan användning inte strider mot din arbetsgivares tillämpliga riktlinjer eller regler, inklusive regler beträffade intressekonflikter. Din registrering som utvärderare innebär även att du godkänner att delta i vår undersökning genom att besvara det frågeformulär som Texas Instruments elektroniskt skickar till dig efter att du mottagit utvärderingsprodukten. Denna utvärderingsprodukt förblir Texas Instruments egendom och får inte tas emot om du inte accepterar dessa villkor. Vid returnerande av produkten kan en förbetald returpacksedel erhållas från ti-cares@ti.com. Mottagandet av denna utvärderingsprodukt är ovillkorlig och förutsätter inget köp av produkter från Texas Instruments.
GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV PERSONLIGA DATA: Om du inte har godkänt användningen av dina personuppgifter, för att skicka dig nyhetsbrev via e-post, som beskrivs i meddelandet om e-postmarknadsföring, kommer dina personuppgifter endast att användas av Texas Instruments, liksom av det företag som blivit kontaktad av Texas Instruments för att hantera din data med enda syftet att administrera hantringen och leveransen av utvärderingsprodukten till dig.