Education Technology


Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.
Data är koldioxidhalten i atmosfären i ppm (parts per million) från år 1959 och fram till 2015.
Listor för dessa data kan laddas ner till räknaren och bifogas till denna aktivitet.

Vi undersöker hur halten av koldioxid kan modelleras som linjär och exponentiell tillväxt och vi granskar närmare förändringarna mellan åren. Finns det någon trend man kan upptäcka och vad kan hända på lång sikt.