Education Technology


Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Aktivitetsöversikt

Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata. Vi ska bestämmas det kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva. Vi angriper först problemet geometriskt genom att rita tangent till kurvan och drar sedan en linje från tangeringspunkten på kurvan till den fixa punkten. Vi mäter sedan denna linjes längd och ser hur den varierar. Därefter vidtar den algebraiska och analytiska behandlingen av problemet.